De inspiratie voor het Van Woelderen Park

Hoe een park tot stand komt is vaak te danken aan de creatieve kracht van architecten die een bijzondere ervaring en kennis hebben van de natuur en het landschap.  Verbazingwekkend is het als deze architecten in hun tijd vooruit denken en vooruit zien.  Deze boetseerders van het groen hebben een helderziende en duidelijke blik op de omgeving.  Wat groeit en bloeit in omliggende streken combineren ze met een kennis van historie, architectuur en beschikbare ruimte.  Net zoals een Michelangelo in de sculptuur, een Beethoven in de muziek of een van Gogh in de schilderkunst zoeken zij naar uitdagingen, niet wetende dat zij baanbrekende, inspirerende sporen achter laten voor de volgende generaties.

C.A. Van Woelderen had als natuurliefhebber ontzag voor parken en had deze in grote, mondaine steden persoonlijk ervaren.

Jan David Zocher jr.

12 februari 1791 – 8 juli 1870

Frederick Law Olmsted (26 april 1822 - 28 augustus 1903)

Frederick Law Olmsted

26 april 1822 – 28 augustus 1903

Jac P. Thijsse

Jac P. Thijsse

25 juli 1865 – 8 januari 1945

Carel Albert van Woelderen

C.A. van Woelderen

12 juli 1877 – 30 januari 1951

Chris Broerse

Chris Broerse

7 september 1902 – 28 juni 1995